العربية
     
Genel Bakış
Tarihçe
Yönetim ve Ekip
Yatırımlar
Vizyon Misyon Politikalar ve Değerler
Sertifikalar
Lisans ve Dokümanlar
Çözüm Ortakları
 
 

Vizyon, Misyon, Politikalar ve Değerler


Evciler’in hurda oto-katalizör, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, akü, floresan, pil toplama ve ayrıştırma ile dış ticaret hizmetlerinin sunumunda sahiplendiği :
  • Vizyon: Sürekli geliştirilen atık işleme sistem kalitesi ve yönetim anlayışı ile sektöründe lider ve yeniliklere öncü olarak anılan, güvenilir ve aranılan bir şirket olmaktır.

  • Misyon: Değerli metallerin geri dönüşümüne aracılık hizmetlerini ilgili çevre mevzuatı, müşteri beklentileri, iş sağlığı ve güvenliğine uygun olarak gerçekleştirmek ve işini büyütürken yapacağı bilinçlendirme çalışmaları ile çevreyi koruma sorumluluğunu da oluşturmaya yardımcı olmaktır.

Bu misyon ile yol alırken geniş bir coğrafyada ve yaklaşık 40 ülkede sürdürülen faaliyetler esnasında, Evciler’in benimsediği temel politikaları arasında;

  • Her ülkenin yasa ve mevzuatlarının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek,
  • Mevcut kaynaklarını etkin ve planlı kullanmak,
  • Yurtiçi ve yurtdışı personelin çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimini üstlenerek, onların sağlıklı ve çevreye duyarlı bireyler olmalarına katkı sağlamak,
  • Çalışmalarını gerçekleştirirken doğal kaynaklara yönelik kirlenmeyi önlemek, gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevreyi miras bırakabilmek önde gelmektedir
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

Kalite Çevre ve İş Güvenliği Politikamız

Değerlerimiz

Çevre Bilinci :
Biliyoruz ki tarih boyunca endüstriyel gelişmenin bedelini önce çevre sonra da gelecek kuşaklar ödemiştir. Evciler bu gerçeğin kendini tekrar etmesini engellemek için doğa sevgisinin bireyden başlaması gerektiğine inanmaktadır. Evciler'in kurumsal yapısı bu konuda gerekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına liderlik etmekte ve desteklemektedir. Tüm bu bilinç ise en son teknolojiyi kullanarak çevre dostu kılınmış tesislerde hayata geçmektedir.

Üretkenlik:
Evciler üretkenliği çalışma biçiminin her alanında temel prensiplerinden biri olarak görmektedir. Gerek tesislerde işlenen elektronik atıkların geri dönüşümünde yakalanmış olan %98'lik oran gerekse tüm çalışanların temel prensipler çerçevesinde iş ortaklarına sunduğu esnek çözümler ve geliştirilen projeler üretkenliği Evciler'in iş yapış tarzı haline getirmiştir.

Güvenilirlik:
Evciler'in faaliyet gösterdiği sektörde iş ortaklıklarıyla ilişkileri güven üzerine kuruludur. Gerek veri imha sürecinde sunulan batılı ülkeler standartlarındaki hizmet kalitesi, gerekse e-atık geri dönüşümünde müşteri memnuniyeti odaklı çalışma tarzı ve hizmet sunulan tüm alanlarda ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan kalite sertifikaları ile Evciler güvenilir bir çözüm ortağıdır.

Sorumluluk:
Evciler faaliyet alanlarında sahip olduğu haklı liderlik vasfının gerektirdiği sorumlulukların farkında olan ve bu sorumlulukların gereğini hayata geçiren bir anlayışı benimsemiştir. Müşterilerine yönelik çözüm odaklı, güvenilir ve kaliteli hizmet sorumluluğunu yıllardan beri sahiplenmiş olan kurum, çevreye ve ülkenin kaynaklarına yönelik koruyucu yaklaşımına son dönemde sivil toplum kuruluşları ile beraber gerçekleştirdiği "Sosyal Sorumluluk" projelerini ekleyerek faaliyetlerine sorumluluk olgusunu yansıtmaktadır.

Sürekli Gelişim:
Evciler hizmet verdiği sektör dinamiklerinin değişken yapısı içerisinde lider konumunu korumanın temel gerekliliğini gelişim olarak kabul etmiştir. Gerek tesislerinde kullanmakta olduğu teknolojinin takibi, gerekse çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine verilen destekler ile yakalanan çağdaş hizmet kalitesi kurumun tercih edilen çözüm ortağı olmasının anahtarıdır.

İş Birliği :
Evciler tüm müşterileriyle onların talep ve beklentileri çerçevesinde tam bir işbirliği içerisinde hizmet sunarken bunu eksiksiz yerine getirebilmek adına geri dönüşüm sürecinin bertaraf aşamasında ülkenin en güvenilir kurum ve kuruluşlarıyla çözüm ortaklıkları kurmuştur. Dünya üzerinde faaliyet gösterdiği 40 farklı ülkede kurmuş olduğu ortaklıklarda bulunduğu ülkenin yasal otoriteleriyle tam bir iş birliği içerisinde çalışan Evciler, sahip olduğu global deneyimin vizyonuna süregelen işbirliği olarak yansıtır.

Şeffaflık :
Evciler müşterilerine sunduğu hizmet kalite anlayışı gereği gözlemlenebilir ve denetlenebilir sistem ve süreçler konseptiyle çalışmaktadır. Kurum olarak "doğru işi doğru şekilde yapma" prensibini benimsemiş olan Evciler, şeffaflık politikasını güvenilir çözüm ortağı olabilmenin temel gerekliliği olarak kabul eder.

COPYRIGHT
Evciler, BY Kreatif, Enkobar
 
info@evcilerkimya.com
  e-atik@evcilerkimya.com