العربية
     
Genel Bakış
Tarihçe
Yönetim ve Ekip
Yatırımlar
Vizyon Misyon Politikalar ve Değerler
Sertifikalar
Lisans ve Dokümanlar
Çözüm Ortakları

Sertifikalar

Evciler aşağıda görülen sertifikasyonlara sahip bir firmadır:

 
Organizasyonlara değer katan bilgi günümüzde başta basılı, sözlü, elektronik ortamlar olmak üzere birçok yerde bulunmakta, saklanmakta, posta ve e-mail gibi birçok yolla transfer edilebilmektedir. Bilgi güvenliği, iş devamlılığını sağlamak, kurumsal hafızayı oluşturmak, meydana gelebilecek zararı en aza indirebilmek, kazancın ve iş fırsatlarının artırılması amacıyla bilgiyi birçok tehlikeye karşı korumayı hedefler. ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Evciler bu değerli sertifika ile bilgi ile gelen varlıklarını korumayı ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerine güven vermeyi amaçlamaktadır.. Sertifika için tıklayınız.
     
 
Doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması amaçlı, etkin bir çevre yönetim sisteminin şirket bünyesinde geliştirilmesini sağlayan temelleri belirleyen, uluslararası bir standarttır. Evciler, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile faaliyet konusunun gerektirdiği çevre bilinci ile hareket ettiğinden, çıkardığı atıkların kontrol altına alınmasını sağlar. Evciler ile çalışan müşteriler çevre sorumluluğu konusunda firmaya tam güven duyarlar. Sertifika için tıklayınız.
     
 
Kalite Yönetim Sistemi Standardı Evciler’in tüm iş süreçlerinde benimsediği kalite anlayışını yansıtır. Evciler; e-atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüme aracılık hizmetlerinde başından sonuna kadar her süreçte müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçilerinin, çalıştığı ilgili kurumların ve toplumun beklentilerini karşılayarak hizmette kaliteyi güvence altına alır.
Sertifika için tıklayınız.

     
 
Kurumların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için, bünyesinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmelerini sağlayan bir yönetim sistemidir. Evciler iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sürekli iyileştirilerek korunabilmesi prensibini diğer kalite yönetimi ilkeleriyle entegre ederek kaynaklarının korunmasını hedeflemektedir.
Sertifika için tıklayınız.
     


COPYRIGHT
Evciler, BY Kreatif, Enkobar
 
info@evcilerkimya.com
  e-atik@evcilerkimya.com